พศจ.ยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมและถวายกำลังใจในการสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร (ธ) พศจ.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดยโสธรค พศจ.ยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมและถวายกำลังใจในการสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร (ธ) พศจ.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จังหวัดยโสธร พศจ.ยโสธร ร่วมประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 422,650