พศจ.ยโสธร ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรม-ธรรมศึกษาชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๑๐ (ธรรมยุต) พศจ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พศจ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พศจ.ยโสธร ลงพื้นที่ร่วมประชุมถวายความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในวัด และการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ณ วัดป่าเวฬุวนาราม พศจ.ยโสธร ร่วมปฏิบัติศาสนพิธีและอำนวยความสะดวกในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 207,788