พศจ.ยโสธร เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9 พศจ.ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ลำห้วยโสกขาหมูหมู่ 6 บ้านนาซึม ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พศจ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พศจ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมตรวจสอบงบการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 พศจ.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่ขออนุญาต การเข้าทำประโยชน์ ป่าไม้ 2484 ในเขตพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,044