ผอ.พศจ.ยโสธร ร่วมทำบุญนมัสการหลวงพ่อสิงห์ฤทธิ์ปราบมาร ยกช่อฟ้าศาลาอเนกประสงค์ 2 ช่อ วัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร พศจ.ยโสธร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวาย พระครูโพธิธรรมสถิต (ถาวร) อดีตเจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว พศจ.ยโสธร ร่วมทำบุญนมัสการหลวงพ่อสิงห์ฤทธิ์ปราบมาร ยกช่อฟ้าศาลาอเนกประสงค์ 2 ช่อ วัดสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร ผอ.พศจ.ยโสธร นำข้าราชการในสังกัด น้อมถวายความอาลัย พระครูโพธิธรรมสถิต อดีตเจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไทร พศจ.ยโสธร เข้าสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร ในพิธีทำบุญมรณกาล 10 ปี พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญโญ ป.ธ.๘)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,957