ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร 

 

 

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

 

นายอานนท์ ศรีมันตะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
-
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นายยิ่งยศ ยวนยี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายไชยรงค์ วิชพล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายไพรัช ไชยสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายภาณุพงศ์  ศรีภา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายปิยะ แพงมี
พนักงานขับรถ

นางสาวกานต์พิชชา  เหล่าชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอรทัย แสนศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอนุ
พนักงานทำความสะอาด

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,916