บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร 

 

 

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

 

 

นายอานนท์ ศรีมันตะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
-
 
นางสาวสุภาวดี พ่อค้า
     นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นายยิ่งยศ ยวนยี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายไชยรงค์ วิชพล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายไพรัช ไชยสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายภาณุพงศ์  ศรีภา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวปารณีย์ มณีสม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

นางสาวกานต์พิชชา  เหล่าชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอรทัย แสนศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายปิยะ แพงมี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอนุสรณ์ เวนุอาธร
พนักงานทำความสะอาด
 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,658