ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร 

 

 

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

 

 

นายอานนท์ ศรีมันตะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
-
 
นางสาวสุภาวดี พ่อค้า
     นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นายยิ่งยศ ยวนยี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายไชยรงค์ วิชพล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายไพรัช ไชยสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายภาณุพงศ์  ศรีภา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวปารณีย์ มณีสม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

นายปิยะ แพงมี
พนักงานขับรถ

นางสาวกานต์พิชชา  เหล่าชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอรทัย แสนศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอนุ
พนักงานทำความสะอาด
 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,627