พศจ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 1๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง)ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในการนี้ ดร.ณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอานนท์ ศรีมันตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดยโสธร

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,425