พศจ.ยโสธร มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา “วัดดอนดู่”

วันที ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร เป็นประธานอ่านประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา “วัดดอนดู่” ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมศาสนธรรม ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว เมตตาเป็นประธานสงฆ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ดูแลพิธีการ อำนวยความสะดวกพระสงฆ์ตลอดพิธี

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 207,803