พศจ.ยโสธร ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรในการอบรมซักซ้อมพระสังฆาธิการ เพื่อพิจารณาเสนอขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ หนตะวันออก

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
     นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายยิ่งยศ ยวนยี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรในการอบรมซักซ้อมพระสังฆาธิการ เพื่อพิจารณาเสนอขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ หนตะวันออก โดยมี พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยพระอุดมปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๐ และพระสังฆาธิการ ร่วมการอบรม ณ วัดป่าจันทวนาราม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 422,731