พศจ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายไพรัช ไชยสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่ ๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ๒. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว  ๓. รางวัลคุรุสภา  ๔. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ๕. รางวัลคุรุสดุดี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 148,803