พศจ.ยโสธร ร่วมกับวัดป่าค้อใต้ เข้ารับกล้าไม้จำนวน ๓๐๐ ต้น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายอานนท์ ศรีมันตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยนายยิ่งยศ ยวนยี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกับวัดป่าค้อใต้ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเข้ารับกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยโสธร จำนวน ๓๐๐ ต้น เพื่อนำไปปลูกบริเวณวัดป่าค้อใต้ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 148,701