พศจ.ยโสธร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี สู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0)

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี พ่อค้า นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวปารณีย์ มณีสม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี สู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร หลังเก่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,652