พศจ.ยโสธร ลงพื้นที่ถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ณ วัดยางตลาด ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 13 กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายภาณุพงศ์ ศรีภา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการลงพื้นที่ถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการระดับ     เจ้าอาวาส ณ วัดยางตลาด  ตำบลย่อ  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,413