พศจ.ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายยิ่งยศ ยวนยี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวกานต์พิชชา เหล่าชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”ในรูปแบบกิจกรรมรวบรวมน้ำดื่มสำหรับให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคาร OTOP สวนสาธารณะพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,838