พศจ.ยโสธร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประสานพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ณ วัดป่าหนองไคร้(ธ) บ้านหนองทองหลาง ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร   มอบหมายให้ นายไพรัช ไชยสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายยิ่งยศ ยวนยี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ขอข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน  อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระครูสุมนสารคุณ(หลวงปู่ประสาร สุมโน) ได้ให้รายละเอียดด้านข้อมูลเพื่อทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรจะได้ประสานกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์เป็นลำดับต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,916