พศจ.ยโสธร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตาม และ ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวณิดาพันธ์ พรลาภิณทรัพย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Webex) ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 207,803