พศจ.ยโสธร ลงพื้นที่ประสานงานการออกโฉนดที่ดินวัดอินทาวาส อำเภอเลิงนกทา

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ วิชพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประสานงานการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดอินทาวาส ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พร้อมกันนี้ได้รับโฉนดที่ดินให้แก่วัดป่าเทพนิมิตธรรมาราม (ธ) ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 207,811