พศจ.ยโสธร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระครูปริยัติกิตตยากร (สมเกียรติ กิตฺติโก ป.ธ.๓) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพกับคณะสงฆ์จังหวัดยโสธรในพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระครูปริยัติกิตตยากร (สมเกียรติ กิตฺติโก ป.ธ.๓) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ทั้งนี้ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร เป็นประธานคฤหัสถ์ นำบุคลากรในสังกัดร่วมปฏิบัติศาสนพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 207,839