พศจ.ยโสธร ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด(เจ้าอาวาส,รองเจ้าอาวาส,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส) ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร นำข้าราชการในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกพระสงฆ์ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส,รองเจ้าอาวาส,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส) ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจำปี ๒๕๖๕ และได้รับเกียรติจากนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้บรรยายพิเศษ ถวายการต้อนรับ พระสังฆาธิการ โดยมรพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดและให้โอวาทผู้เข้าประชุม ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 185,555