พศจ.ยโสธร ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา ครั้งที่ ๓๑

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี พ่อค้า นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา ครั้งที่ ๓๑ โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหมอนขิด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 185,435