พศจ.ยโสธร ลงพื้นที่ถวายสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา วัดคำดุม ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม

วันนี้ (๑๙ มกราคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายอานนท์ ศรีมันตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายชัยณรงค์ วิชพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ถวายสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา วัดคำดุมตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วัดกำดุม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 148,698