พศจ.ยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “๕๐ ตำบลมั่นคง : พื้นที่ปลอดภัย ยาเสพติดจังหวัดยโสธร” และติดตามโครงการเงินอุดหนุนสมทบบูรณะเมรุและเตาเผาศพของวัด ที่รับฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เมื่อเวลา 09.00 น. (17 ม.ค.65) นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายยิ่งยศ ยวนยี พร้อมด้วยนายไพรัช ไชยสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเงินอุดหนุนสมทบบูรณะเมรุและเตาเผาศพของวัดที่รับฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จากนั้นเวลา 13.00 น. นายไพรัช ไชยสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “50 ตำบลมั่นคง : พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดยโสธร” (คณะทำงานด้านส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 148,753