ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอเลิงนกทา รังวัดเพื่อออกโฉนดวัดศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

เมิ่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอานนท์ ศรีมันตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย นายยิ่งยศ ยวนยี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอเลิงนกทา รังวัดเพื่อออกโฉนดวัดศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,939