พศจ.ยโสธร ร่วมประชุมถ่ายทอดบทเรียน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และชี้แจงแนวทางการ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการพัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดยโสธร

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวณิดาพันธ์ พรลาภิณทรัพย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมถ่ายทอดบทเรียน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการพัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดยโสธร โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ในการนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลต์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 185,452