พศจ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ลำทวนบริเวณสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายยิ่งยศ ยวนยี พร้อมด้วยนายไพรัช ไชยสุข และนายจักรพงษ์ ทองโสม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ลำทวน ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,914