พศจ.ยโสธร ร่วมนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ศูนย์อบรมโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ ทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยา จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายอานนท์ ศรีมันตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายไพรัช ไชยสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศูนย์อบรมโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยา จังหวัดมุกดาหาร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 148,729