พศจ.ยโสธร ร่วมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายยิ่งยศ ยวนยี พร้อมด้วยนายไพรัช ไชยสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ ตามกำหนดการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดยโสธร พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอ จำนวน ๓ แห่ง ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑.พระครูเมธีธรรมบัณฑิต เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว วัดยางตลาด ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว

๒.พระครูสุกิจธรรมากร รองเจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว วัดเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว

๓.พระมหาพิทยา ปภสฺสโร รองเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย วัดเหมือดขาว ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,647