พศจ.ยโสธร ร่วมประชุมการชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ กับผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชน ณ เทศบาลตำบลศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้    นายชัยณรงค์ วิชพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ กับผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ณ เทศบาลตำบลศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,420