พศจ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมและตรวจติดตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดยโสธร ประจำปี 2564

วันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา    จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายอานนท์ ศรีมันตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดยโสธร ประจำปี 2564 ณ วัดธาตุทองเกลี้ยงเก่า  บ้านเกลี้ยงเก่า ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,409