พศจ.ยโสธร จัดประชุมการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ของราชการ (ป่าสงวนแห่งชาติ และ พรบ.พ.ศ.2484) ครั้งที่ 4/2564 ณ วัดมัคคาวนาราม ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 ดร.ณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดได้จัดประชุมเรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ของราชการ (ป่าสงวนแห่งชาติ และ พรบ.พ.ศ.2484) ณ วัดมัคคาวนาราม ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อถวายความรู้ความเข้าใจแด่คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,406