พศจ.ยโสธร ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรม-ธรรมศึกษาชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๑๐ (ธรรมยุต)

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายไพรัช ไชยสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และ นายยิ่งยศ ยวนยี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรม-ธรรมศึกษาชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๑๐ (ธรรมยุต) โดยมี พระธรรมวิสุทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) เป็นประธาน ณ ศาลากาญจนาภิเษกเฉลิมฉลองครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ๒๕๓๙ วัดพุทโธธัมมธโร ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 232,517