พศจ.ยโสธร ลงพื้นที่อธิบายขั้นตอนการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดดอนดู่

วันที่จันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ วิชพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่อธิบายวิธีการดำเนินการและขั้นตอนการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดดอนดู่ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 207,827