พศจ.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สถาปนาจังหวัดยโสธร

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สถาปนาจังหวัดยโสธร เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับจังหวัดยโสธร ตั้งแต่ก่อนการสถาปนาจังหวัด การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารูปแบบ การจัดทำหนังสือซึ่งจะประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด/ ประวัติความเป็นมาของจังหวัด/อำเภอ/การเสด็จ หัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ/เจ้าเมือง/ผู้ว่าราชการจังหวัด จากอดีตจนปัจจุบัน/พระราชพิธี/งานรัฐพิธี/งานพิธี/พระราชกรณียกิจพระบรมวงษานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ประกอบพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ในการนี้ นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 185,533