พศจ.ยโสธร ร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รุ่มที่ ๑๐

วันนี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวอรทัย แสนศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รุ่มที่ ๑๐ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM

จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวอรทัย แสนศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) เพื่อติดตามความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 148,745