พศจ.ยโสธร ร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคี จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พ.ย.64 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีถวายกฐินสามัคคี จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2564 ที่วัดฟ้าห่วนใต้ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำ หมู่บ้านและชาวบ้านฟ้าห่วน ร่วมพิธีทอดกฐิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮีต 12 ของจังหวัดยโสธร อีกทั้งเพื่อทำนุบำรุง พุทธศาสนา ปฏิสังขรเสนาสนะภายในวัดและบำรุงการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และนักเรียนโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง 

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดร่วมพิธี อำนวยความสะดวกพระสงฆ์ในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,651