พศจ.ยโสธร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

ที่วัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธุ์ ธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ ได้เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยคณะ มีพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนำคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคเอกชน ชาวบ้านทุ่งแต้ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดร่วมพิธี อำนวยความสะดวกพระสงฆ์ในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,705