พศจ.ยโสธร เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน รางวัลชมเชย

วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวอรทัย แสนศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน รางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ด้วยอัตราร้อยละ ๑๐๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,629