พศจ.ยโสธร ร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถและงานกฐินวัดกลางโพธิ์ชัย

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน 2564 เวลา 1๓.00 น. นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายยิ่งยศ ยวนยี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมอำนวยความสะดวกพระสงฆ์ในพิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถและงานกฐินวัดกลางโพธิ์ชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,617