พศจ.ยโสธร เป็นหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในระดับสูงสุด

พศจ.ยโสธร เป็นหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในระดับสูงสุด ประเภทหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้าน ด้วยอัตราร้อยละ 100 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,659