แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการขอบรรพชาอุปสมบท

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
หนังสือจากวัดหรือพระอุปัชฌาย์ถึงสำนักงาน |
หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,692