<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร...
ประวัติพระแก้วหยดน้ำค้าง
ข้อมูลสารสนเทศ
หนังสือรับ-ส่ง พศจ.ยโสธร
พระพุทธบุษยรัตน์

สำนักงานพระพุทธศาสนา
แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


วัดเทวราชกุญชร
วัดเทวราชกุญชร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ ถนนศรีอยุธยา  ...

 
วัดสุทัศน์เทพวนาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้น ...

สำหรับผู้ดูแลระบบ
Home ข่าวบุคลากร
เจ้าคณะจังหวัดยโสธร

  
       พระราชรัตนกวี
  เจ้าคณะจังหวัดยโสธร

ผู้บริหาร พศจ.ยโสธร

นายณรงศักดิ์  อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

แนะนำบุคลากรของเรา

                                                                                                                                                                               
นายณรงศักดิ์  อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุ
ทธศาสนาจังหวัดยโสธร

นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

นายอานนท์  ศรีมันตะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

นางสาวกานต์พิชชา  เหล่าชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


วีดีโอธรรมะ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร