<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร...
ประวัติพระแก้วหยดน้ำค้าง
ข้อมูลสารสนเทศ
หนังสือรับ-ส่ง พศจ.ยโสธร
พระพุทธบุษยรัตน์

สำนักงานพระพุทธศาสนา
แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


วัดเทวราชกุญชร
วัดเทวราชกุญชร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ ถนนศรีอยุธยา  ...

 
วัดสุทัศน์เทพวนาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้น ...

สำหรับผู้ดูแลระบบ
Home ข่าวบุคลากร
เจ้าคณะจังหวัดยโสธร

  
       พระราชรัตนกวี
  เจ้าคณะจังหวัดยโสธร

ผู้บริหาร พศจ.ยโสธร

นายณรงศักดิ์  อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

แนะนำบุคลากรของเรา

                                                                                                                                                                          
นายณรงศักดิ์  อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

 
  


นายอานนท์  ศรีมันตะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

นางสาวกานต์พิชชา  เหล่าชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานวีดีโอธรรมะ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร