<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร...
ประวัติพระแก้วหยดน้ำค้าง
ข้อมูลสารสนเทศ
หนังสือรับ-ส่ง พศจ.ยโสธร
พระพุทธบุษยรัตน์

สำนักงานพระพุทธศาสนา
แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


วัดเทวราชกุญชร
วัดเทวราชกุญชร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ ถนนศรีอยุธยา  ...

 
วัดสุทัศน์เทพวนาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้น ...

สำหรับผู้ดูแลระบบ
Home ข่าวบุคลากร
เจ้าคณะจังหวัดยโสธร

  
       พระราชรัตนกวี
  เจ้าคณะจังหวัดยโสธร

ผู้บริหาร พศจ.ยโสธร

นายชัยมงคล  ศรีทองแดง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

แนะนำบุคลากรของเรา

 
   
นายชัยมงคล  ศรีทองแดง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
 
  


นายอานนท์  ศรีมันตะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

 

วีดีโอธรรมะ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร